Garbage

Garbage

Garbage

Rok Celkové množstvo odpadov t/rok
2019 18,8
2020 169,65
2021 20,58
2022 64,471
wastes