Vysoko kvalitné, udržateľné metylestery mastných kyselín

lepší, čistejší a bezpečnejší svet pre budúce generácie

Kontaktujte nás!
o nás

PREMENA BIOMASY NA PALIVO

Vo výrobnom procese používame obnoviteľné materiály z biomasy na výrobu najkvalitnejšej bionafty tým najudržateľnejším spôsobom. Náš metylester mastných kyselín spĺňa všetky kritériá EN-14214, pretože je šetrný k životnému prostrediu. Hlavné materiály, ktoré používame, sú 100% rastlinného pôvodu. Naša inovatívna technológia využíva biometanol, solárnu energiu a kogeneráciu, čo výrazne znižuje emisie skleníkových plynov.
Udržateľný rast

STRUČNÁ HISTÓRIA UDRŽATEĽNÉHO RASTU

Každá história má svoj začiatok…
Glortex bol založený na začiatku roka 2017 tímom skúsených ľudí, ktorí mali víziu vytvoriť lepší, čistejší a ekologicky bezpečnejší svet pre budúce generácie. Napriek tomu, že je náš tím na trhu mladý, má takmer 20-ročné skúsenosti v oblasti výroby biopalív, obchodovania, logistiky a ochrany životného prostredia. Po akvizícii závodu na výrobu bionafty na Slovensku a jeho modernizácii sa stane jedným z technologicky najvyspelejší závod na výrobu bionafty v Európe. Naša história sa píše, vy máte jedinečnú možnosť byť jej súčasťou.

16

ŠPECIALISTI

36

ŠŤASTNÍ KLIENTI

53

ÚSPEŠNÉ PRÍPADY
suroviny

SUSTAINABILITY

Používanie trvalo udržateľných materiálov od certifikovaných dodávateľov umožňuje chrániť životné prostredie a poskytovať lepšie úspory skleníkových plynov s ohľadom na rovnaké podmienky zamestnania a ekologickú ťažbu.

Oleje a tuky s vysokým obsahom FFA

Materiál s vysokým obsahom voľných mastných kyselín (FFA) je tradične nevhodný na výrobu bionafty. Spoločnosť Glortex, a.s. je priekopníkom rozsiahleho procesu znižovania FFA s cieľom sprístupniť tieto materiály pre bežnú výrobu bionafty.

Petrochemické zvyšky

Naše oddelenie výskumu a vývoja v súčasnosti pracuje na vývoji inovatívneho procesu rafinácie a čistenia použitého motora,
lodné a hydraulické oleje. To umožní vyrábať trvalo udržateľné materiály, ako sú základové oleje, ktoré možno opäť použiť v automobilovom priemysle alebo lodné palivo s nízkym obsahom síry, ktoré je čisté od škodlivých látok.

MATERIÁLY NA BÁZE ODPADOV

Glortex spolupracuje iba s certifikovanými a spoľahlivými dodávateľmi všetkých druhov surovín, pričom sa zameriava na transparentnosť, spoľahlivosť a úplnú dokumentáciu dodávateľského reťazca od bodu pôvodu.

Cieľom Rafinérie Glortexu je byť 100 % sebestačným závodom využívajúcim solárnu energiu, kogeneráciu a obehovú
ekonomiku založenú na recyklácii použitých materiálov.

KONTAKTUJ NÁS

[bws_google_captcha]